Mgr. Sandra Mattonová, riaditeľka spoločnosti, interiérová dizajnérka

Veronika Gabrišová, hlavná odborná konzultantka

Dagmar Vargová, odborná konzultantka

 

Dielňa

dielna 2

V našej dielni pracuje odborne vyškolený, zohratý tím s dlhoročnými skúsenosťami